top of page

Info voor de patiënt

Voor uw comfort en gemoedsrust heeft uw behandelende arts beslist om u dagelijks op te volgen via dit zorgtraject.

 

De thuisverpleegkundige die bij u langskomt zal bij het eerste bezoek het zorgtraject, de meetapparatuur en de applicatie toelichten.

 

In het zakje vindt u ook een infobrochure, waar u alle informatie omtrent het zorgtraject telemonitoring COVID-19 nogmaals kan nalezen.

 

Bij vragen kan u ook steeds bij uw thuisverpleegkundige of op het telefoonnummer op de infobrochure terecht.

 

Door het dagelijks doorgeven van uw parameters volgen de verpleegkundigen van zorgcentrale Z-plus uw toestand continu op de voet.

 

Zij schakelen indien nodig uw behandelende arts (huisarts of ziekenhuisspecialist) in om het behandelplan te wijzigen of om u door te verwijzen naar de spoeddienst.

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een spoedig herstel toe.

170665913_1368494010156337_6685111340877
Image by Kelly Sikkema

Bezoek thuisverpleging

Onze verpleegkundigen nemen uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen ter harte om op een veilige manier bij u langs te komen. Ook uw medewerking zal gevraagd worden om de verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

bottom of page